EXPOSITION DE 130 PHOTOS DE LA TOUR EIFFEL A L’OCCASION DE SON 130ème ANNIVERSAIRE

WYSTAWA 130 ZDJĘĆ WIEŻY EIFFLA NA 130-lecie

A l’occasion des 130 ans de la Tour Eiffel, Elisabeth Duda, comédienne franco-polonaise reconnue en Pologne et Jean-Paul Lubliner, artiste de renommée internationale ont décidé d’exposer 130 clichés de la Dame de Fer dans 6 villes différentes de Pologne. Le défi fou d’une exposition gratuite qui devrait ravir le public polonais.

Z okazji 130-lecie Wieży Eiffla, znana aktorka polsko-francuska Elisabeth Duda i artysta światowej renomee Jean-Paul Lubliner postanowili wystawić 130 zdjęć Żelaznej Damy w 6-ciu różnych miejscowościach w Polsce. Jest to szalony pomysł darmowej wystawy, która zapewnie spodoba się polskiej publiczności.

Calendrier :

– VARSOVIE : Vernissage à Winosfera (Chlodna 31) le vendredi 6 septembre 2019 à 19.00. Conférence de presse à 18.00. Expo jusqu’au 25 septembre.
– WARSZAWA
Wernisaż w Winosferze (ulica Chłodna 31) w piątek 6 września 2019r o godz. 19.00. Konferencja prasowa o godzinie 18.00. Wystawa do 25 września 2019r.

– KONSTANCIN : Vernissage à la Maison de la Culture le Vendredi 27 septembre (ouverture du festival de la culture française qui va durer le week-end) jusqu’au 5 octobre
– KONSTANCIN
Wernisaż w Domu Kultury w piątek 27 września o godz. 19.00 (dni francuskie przez weekend). Konferencja prasowa o 18.00. Wystawa trwa do 5 października.

– LUBLIN : octobre au Centre de Rencontres Culturelles de Lublin
– LUBLIN Październik w CSK (Centrum Spotkania Kultur)

– LODZ : Lieu exact à définir (novembre)
– ŁÓDŹ : Miejsce do ustalenia (listopad)

– GDANSK : lieu exact et dates à définir
– GDANSK : jeszcze nie wiemy gdzie i kiedy

– WROCLAW : lieu exact et dates à définir
– WROCLAW : jeszcze nie wiemy gdzie i kiedy

– LYCEEE FRANÇAIS DE VARSOVIE : clôture officielle.
– FRANCUSKIE LICEUM W WARSZAWIE : oficjalne zamknięcie.

Pin It on Pinterest

M