Warunki sprzedaży
Sztuka Lublinianka

Strona jest usługą edytowaną przez:

Lubliner Art
8 passage des Abbesses
75018 Paryż, Francj
a 06 11 72 07 1
8 https://lubliner.art / contact@lubliner.art

EURL z kapitałem 500
RCS PARIS 530 618 032 – SIRET: 530618032001
1 EPA: 7111Z

Dyrektor redakcji: Jean-Paul Lubliner


Hosta

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Francj
a https://www.ovh.com/

SAS z kapitałem 10.059.500 €
RCS LILLE Metropole 424 761 419 00
045 Kod APE 6202A – NIP: FR 22 424 761 419

Webmaster: BK

Strona dostępna pod następującym adresem URL: https://lubliner.art jest sprzedawany na rynku następujące produkty: grafiki artystyczne (prace fotograficzne artysty Jean-Paul Lubliner).

Klient twierdzi, że dowiedział się o tym i zaakceptował warunki sprzedaży przed złożeniem zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia jest zatem warte zaakceptowania warunków sprzedaży.

Artykuł 1 – Zasady

Niniejsze warunki wyrażają pełne obowiązki stron. W tym sensie uznaje się, że kupujący przyjmuje je bez zastrzeżeń. Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do wyłączenia wszystkich innych warunków, w tym warunków mających zastosowanie do sprzedaży w sklepach/galeriach sztuki lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji i marketingu. Są one dostępne na stronie internetowej Lubliner Art i w razie potrzeby przeważają nad każdą inną sprzeczną wersją lub dokumentem.

Sprzedający i kupujący zgadzają się, że niniejsze warunki regulują wyłącznie ich relacje. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków na zasadzie ad hoc. Będą one stosowane natychmiast po ich opublikowaniu online. Gdyby warunek sprzedaży uległ awarii, można by uznać, że podlega on praktykom obowiązującym w sektorze sprzedaży na odległość, którego siedziba przedsiębiorstw ma siedzibę we Francji. Niniejsze warunki obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.

Artykuł 2 – Treść

Celem niniejszych warunków jest określenie praw i obowiązków stron w związku ze sprzedażą online nieruchomości oferowanej przez sprzedającego kupującemu na stronie internetowej Lubliner Art. Warunki te dotyczą wyłącznie zakupów dokonanych na stronie internetowej Lubliner Art oraz następujących produktów: grafiki artystyczne (prace fotograficzne).

Artykuł 3 – Informacje przed zawarciem umowy

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy, w sposób czytelny i zrozumiały, został poinformowany o niniejszych warunkach sprzedaży oraz o wszystkich informacjach wymienionych w art.

Następujące informacje są wyraźnie i zrozumiałe przekazywane kupującemu:

  • Podstawowe cechy obiektu;
  • Cena nieruchomości;
  • transport i dostawa do zwrotu;
  • informacje dotyczące tożsamości sprzedawcy, jego pocztowych, telefonicznych i elektronicznych informacji kontaktowych i działań, informacji dotyczących gwarancji prawnych, funkcjonalności treści cyfrowych oraz, w stosownych przypadkach, ich interoperacyjności, istnienia i warunków realizacji gwarancji i innych warunków umownych.

Artykuł 4 – Zarządzenie

Kupujący ma możliwość złożyć zamówienie online, z katalogu online i za pośrednictwem zawartego w nim formularza, dla każdego produktu, w granicach jego dostępności.

Aby zamówienie zostało zatwierdzone, kupujący będzie musiał zaakceptować, klikając na wskazaną lokalizację, niniejsze warunki sprzedaży. Będzie również musiał wybrać adres i metodę dostawy, a na koniec zweryfikować metodę płatności.

Sprzedaż zostanie uznana za ostateczną po wysłaniu przez kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedającego pocztą elektroniczną;

  • i po sprzedawcy zbiera całą cenę.Każde zamówienie jest warte zaakceptowania cen i opisu produktów dostępnych do sprzedaży. Wszelkie spory w tej kwestii będą się pojawiać w kontekście ewentualnej wymiany i gwarancji wymienionych poniżej. W niektórych przypadkach, takich jak domyślny, nieprawidłowy adres lub inny problem na koncie kupującego, sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia kupującego do czasu rozwiązania problemu. W przypadku pytań dotyczących kontynuacji zamówienia, kupujący może zadzwonić pod następujący numer telefonu :(33) 06 11 72 07 18 w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty, od 14:00 do 17:00 (czasu paryskiego) lub wysłać wiadomość e-mail do sprzedawcy na adres contact@lubliner.art.

Artykuł 5 – Podpis elektroniczny

Dostawa online numeru karty kredytowej kupującego i ostateczna walidacja zamówienia będą warte potwierdzenia umowy kupującego:

  • ze względu na kwoty należne w ramach zamówienia zakupu;
  • podpisywania i wyraźnej akceptacji wszystkich wykonanych transakcji. 

W przypadku oszukańczego użycia karty bankowej kupujący jest proszony o kontakt ze sprzedającym pod numerem telefonu: 06 11 72 07 18.

Artykuł 6 – Potwierdzenie zamówienia

Sprzedający dostarcza kupującemu potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Artykuł 7 – Informacje o produkcie

Produkty podlegające niniejszym warunkom są produktami wymienionymi na stronie internetowej sprzedającego i są wymienione jako sprzedane i wysłane przez sprzedającego. Produkty są opisane i prezentowane z największą możliwą dokładnością. Jednakże, jeśli błędy lub pominięcia mogły wystąpić w odniesieniu do tej prezentacji, sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Zdjęcia produktów nie są umowne.

Artykuł 8 – Cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale zgadza się na zastosowanie obowiązujących stawek wskazanych w momencie składania zamówienia, w zależności od dostępności w tym dniu.

Ceny są podane w euro (wszystkie podatki wliczone, z wyłączeniem opłat za dostawę).
Mogą być tłumaczone przez nasze narzędzie tłumaczeniowe (WeGlot – https://weglot.com/), ale wartość referencyjna zawsze będzie taka, jaka jest zapisana w euro.

Nie biorą one pod uwagę opłaty za dostawę, pobieranej dodatkowo po zamówieniu przez przewoźnika.

Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu zamówienia, a wszelkie zmiany obowiązującej stawki VAT zostaną automatycznie przeniesione na cenę produktów w sklepie internetowym. Gdyby jeden lub więcej podatków składkowych, w tym środowiskowych, został utworzony lub zmodyfikowany, zarówno w górę, jak i w dół, zmiana ta mogłaby zostać przeniesiona na cenę sprzedaży produktów.

Artykuł 9 – Metoda płatności

Jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że zamówienie wiąże się z płatnością od kupującego.

Aby zapłacić za swoje zamówienie, kupujący ma, według własnego wyboru, wszystkie metody płatności udostępnione mu przez sprzedającego i wymienione na stronie internetowej sprzedającego. Kupujący zapewnia sprzedawcę, że ma niezbędne uprawnienia do korzystania z wybranej przez niego metody płatności podczas sprawdzania poprawności zamówienia zakupu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiego zarządzania zamówieniami i dostawy w przypadku odmowy autoryzacji płatności kartą kredytową przez oficjalnie akredytowane agencje lub w przypadku braku płatności. W szczególności sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania dostawy lub do wykonania zamówienia od kupującego, który nie zapłacił poprzedniego zamówienia w całości lub w części lub z którym jest zarządzany spór płatniczy.

Płatność ceny jest dokonywana w całości w dniu zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami: karta bankowa.

Artykuł 10 – Dostępność produktu / zwrot pieniędzy / Rozwiązanie

W przypadku dostaw, warunki i godziny wysyłki zostaną określone kupującemu w każdym przypadku, w zależności od wyboru przewoźnika, który dokonał na własną rękę. 

Jeśli zamówiony produkt jest niedostępny, kupujący zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe i będzie miał możliwość anulowania zamówienia. Kupujący będzie miał możliwość zażądania zwrotu kwot zapłaconych najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zapłaty lub wymiany produktu.

Każda płatność za zlecenie dzieła sztuki jest tracona w przypadku anulowania, po 14 dniach od wycofania się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Skontaktuj się z nami

Na każdą prośbę: contact@lubliner.art

M